Služby obchodu

zahraniční obchod

 • zboží
  • vyhledání obchodních partnerů
  • vyhledání zboží
   • Španělsko
   • jižní amerika - Bolívie, Argentina, Peru, Brazílie, Chile
   • dálný východ – Čína, Vietnam
 • zařízení a stroje
  • výroba a import strojů a zařízení
   • balících strojů
   • gastro
   • transportní technika
   • ostatní průmysl
  • technologických celků
   • pekáren
   • pražíren
   • mlékáren
   • masného průmyslu
   • balíren
 • překlady a tlumočení - Španělština, Angličtina


obchod

 • vyhledání zákazníků v Čr a Sk.
 • pomoc při prodeji zboží přímým výrobcům a dovozcům